Historie VARI 1970 - 1985

Zveřejněno: 6. 4. 2017, autor: František Šimák, přečteno: 4 412✕

Zima je nenávratně pryč, jaro se statečně hlasí o slovo, a tak přišel čas, abych slezl z pece a sepsal opět pár řádek z historie VARI. Dnes se podíváme na období výroby licenčních produktů GUTBRODu v Libici nad Cidlinou od roku 1970 do ukončení platnosti licence v roce 1985. Přeji příjemné počtení.

 

Od roku 1971 se začaly na již zmiňovaném jednoúčelovém stroji LTZ-21 vyrábět převodové skříně MF-70 pro Agrostroj Jičín. V tomto roce se vyrobilo 3.450 ks, v roce 1978 stoupla výroba těchto přev. skříní až na 8.000 ks a později až na 13.500 ks ročně. Na již zmiňovaném jednoúčelovém stroji LTZ-21 se koncem roku 1978 začaly kromě převodových skříní MF-70 vyrábět převodové skříně T-2.

 /ram/ Jednoúčelový stroj  LTZ-21 - r. 1971

 

 

 

 

 

 

 

Kromě již zmiňovaných převodových skříních MF-70, se v závodě pro Agrostroj Jičín vyráběly náhony pro adaptér sečení MF-70.

Kromě obalů převodových skříní a náhonů se v závodě MEPOL vyráběla všechna ozubené kola a prováděla montáž.

Začátek roku 1971 se vyznačuje především tím, že docházelo k postupnému očisťování výrobního programu od všech nezemědělských výrob. Podle plánu měl závod MEPOL Libice nad Cidlinou mezi lety 1971 až 1975 zajistit výrobu zemědělských strojů a zařízení v hodnotě 300 mil. Kčs. K plnění těchto náročných úkolů bylo nutno zajistit v oblasti výrobních základních prostředků obnovu a doplnění strojního parku hlavně moderními, vysoce výkonnými obráběcími stroji (poloautomatické soustruhy). V roce 1973 bylo také přikročeno k dalším investičním akcím - rekonstrukce stávající kotelny na tuhá paliva na kotelnu mazutovou. Byla zbudována jeřábová dráha 8 t, která řešila komplexně nejen vykládku vagonů na vlečce, ale i celou problematiku skladového hospodářství hutního materiálu.

 /ram/Výstavba jeřábové dráhy - r. 1973/ram/Výstavba jeřábové dráhy - r. 1973

 

 

 

 

 

 

 

Dále v roce 1974 byla provedena výstavba trafostanice 22 kV, která byla kapacitně dimenzována do roku 2000. Postupně byly provedeny generální opravy a modernizace kabelových světelných i motorových rozvodů všech objektů i venkovních rozvodů.

/ram/Výstavba nové trafostanice - r. 1974/ram/Výstavba nové trafostanice - r. 1974

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1975 činila výroba všech převodových skříní 25.000 kusů ročně.                      

Koncem sedmdesátých let měl závod MEPOL Libice nad Cidlinou cca 380 zaměstnanců, z nichž 150 bydlelo v místě, ostatní pak dojížděli ze sousedních obcí a měst.

Vedení závodu MEPOL stále dbalo na spokojenost zaměstnanců. Pro všechny zaměstnance stále byla v provozu závodní jídelna a kantýna. Protože v Libici nad Cidlinou nebylo v tu dobu adekvátní místo pro konání zábav a setkání spoluobčanů, tak se tyto akce pořádaly v závodní jídelně MEPOLU. Mimo jiné se v závodní jídelně pořádaly velmi úspěšné předvánoční nadílky pro děti zaměstnanců závodu MEPOL.

/ram/Mazutové nádrže - r. 1974/ram/Pohled na vstupní bránu MEPOLU - r. 1975   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak jsem již psal, distribuce v ČSSR probíhala pomocí podniků ZEMPO Praha, POLNOPO Bratislava a později AGROZET Brno. Jediným vývozním partnerem byl MOTOKOV a malé množství bylo prodáváno prostřednictvím podniku TUZEX za tuzexové poukázky BONY. V prodeji nebyl hned celý sortiment strojů, i když se postupem doby doplňoval, tak si milovníci malé zemědělské mechanizace pomáhali výrobou různých samodomo strojů. Každý, kdo měl tyto stroje, tak se musel s nimi seznamovat a učit sám, a tak první kroky byli velmi těžké, viz níže foto mladého pana Jana Kopřivy, který měl jako jeden z prvních stroje GUDBROD-TERRA. Pana Kopřivu jste vídávali v pořadu s panem Podlahou RECEPTÁŘ PRIMA NÁPADŮ, nyní předává své rady v pořadu POLOPATĚ.

/ram/Jan Kopřiva - orba louky - r. 1976/ram/Jan Kopřiva - malotraktor se zapojeným trakařem - r. 1976

/ram/Jan Kopřiva - žeby předchůdce nosiče AV-3? - r. 1976/ram/Jan Kopřiva - Lištové, prstové sečení N-76 - r. 1974-78       

/ram/Jan Kopřiva - obraceč sena - r. 1987/ram/Jan Kopřiva - odvoz sena již s návěsem N-3,5 - r. 1987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protože rostla výroba TERRA a rostly nároky na distribuci, tak koncem roku 1975 se vytvořila na vykládku a nakládku vagonů tzv. „VAGONOVÁ PARTA“ pod vedením Karla Lišky. Skládala se ze zaměstnanců MEPOLU, kteří po svém zaměstnání pracovali na vykládce a nakládce vagonů. Tím se ušetřily značné prostředky a umožnilo se stávajícím zaměstnancům si přivydělat. Tato parta (s výměnou pracovníků) vydržela pracovat až do roku 1989. Od roku 1976 docházelo postupně k reorganizaci výroby, vzrůstaly kapacitní nároky na výrobu, hlavně na jednoúčelových strojích, kde se vyráběly převodové skříně, a na obráběcích strojích, kde se vyráběla ozubená kola. Proto byl zaveden třísměnný provoz. Zavedením třísměnného provozu ale reorganizace výroby neskončila.  Začala se ve výrobě postupně zavádět tzv. „VÍCESTROJOVÁ OBSLUHA“. Na těch pracovištích, kde byly delší časy na výrobu jednoho kusu, hlavně na jednoúčelových strojích a odvalovacích strojích, začal dělník obsluhovat více strojů. Dostával za odměnu zvýšenou prémiovou složku. Později na vybraných pracovištích se začala zavádět samokontrola. Dělník si sám ručil za kvalitu vyrobených výrobků. Tím se mohl snížit počet pracovníků na kontrole OTK.

Koncem roku 1975 pracovalo v závodě MEPOL Libice nad Cidlinou 395 zaměstnanců.

Nadále pokračovala výroba převodových skříní MF-70 pro Agrostroj Jičín, v roce 1978 se vyrobilo 7.500 těchto převodových skříní. Z náhradních dílů pro traktory se už vyráběly pouze velká ozubená kola „VĚNCE“. V létech 1978 až 1986 pokračovala výroba malé zemědělské mechanizace ve stoupající tendenci. Výrobky se kromě tuzemského prodeje, stále více dovážely do států RVHP, a to Maďarska, NDR, Polska, Bulharska a Rumunska.

Postupně a plánovaně se připravovalo ukončení výroby TERRA a začalo se plynule připravovat nová konstrukce malé zemědělské mechanizace. Vše neprobíhalo hladce, nepomáhala nám k tomu ani příroda, v roce 1985 byla mimořádně tuhá zima, téměř celý leden a únor klesala teplota pod -30°, což mělo velký negativní vliv na dodávky elektrické energie do závodu. Byl velký nedostatek elektrické energie.

Zaměstnanci obrobny museli každou směnu na 45 až 60 minut zastavit stroje.

Pece v kalírně se museli zapínat jenom v noci. Ale vše se časem obrátilo v dobré a pomalu a jistě se závod MEPOL připravovat na zavedení nového systému malé zemědělské mechanizace, ale to až v příštím díle ….

 

 /ram/Pohled na závod MEPOL Libice nad Cidlinou - r. 1975

/ram/Prvomájový průvod roku 1975

Děkujeme za Váš hlas. Řekněte o článku svým přátelům na Facebooku.

Související články