Historie VARI 1961 - 1968

Zveřejněno: 11. 1. 2017, autor: František Šimák, přečteno: 3 394✕

Venku nám "trochu" přimrzlo. Mám zimu rád, když napadne sníh, mráz maluje své obrazy a já hezky sedím v teple domova s čajem a kochám se z okna nad tou krásou :-D. Tím, že venku se toho moc dělat nedá, jsem měl aspoň čas na sepsaní další etapy historie týkající se let MEPOLU.

 

V roce 1961 byl podnik začleněn s novým názvem MEPOL (Mechanizační podnik Libice nad Cidlinou) do Sdružení zemědělských strojů v Praze. 

Od roku 1963 byla v závodě MEPOL Libice nad Cidlinou založena učňovská dílna. Praxi prováděli učňové přímo v závodě MEPOL Libice nad Cidlinou a na teorii docházeli do školy TATRA v Kolíně. Mladí lidé v okolí Libice nad Cidlinou měli možnost se v MEPOLU vyučit zámečníkem, nástrojařem, soustružníkem a frézařem. Nemuseli dojíždět do vzdálených učňovských středisek. Každým rokem absolvovalo učební obory kolem 10 až 15 žáků. Řada z nich v závodu zůstala věrná i po skončení učební doby a tím zajišťovali pravidelný přísun mladých vyučených pracovníků do MEPOLU Libice nad Cidlinou. Učňovská dílna byla připravená pomáhat zdravou mladou pracovní sílou při krizových situacích přímo v závodě.

Hlavní náplní výroby nově zřízeného podniku byly jednoúčelové stroje a přípravky. Současně s touto výrobou v omezeném objemu nadále pokračovala výroba náhradních dílů pro traktory a zemědělské stroje a probíhala výroba olejových pump.

/ram/Zapravovač kapalných hnojiv ZKH-270

 

V letech 1962-1966 se v závodě vyráběl zapravovač kapalných hnojiv ZKH-270, namontovaný na traktoru RS-09, určený zejména na přihnojení řepy při plečkování, výroba tohoto výrobku, probíhala v kooperaci s Dánskou firmou JENSEN.

 

 

/ram/ VKK-2, rok 1964-1970/ram/VKK-3, rok 1964-1970

V roce 1964 byla zahájena výroba strojů na vzhledovou kontrolu kuliček do ložisek VKK-2, VKK-3 a VKK-4, se světovými technickými parametry.  Tento výrobek závod proslavil po celém světě. Značná část této výroby byla vyvážena nejen do tehdejších socialistických zemí v rámci RVHP, ale i do zemí kapitalistických států. Tyto stroje se vyvážely např. Do SSSR, USA, Japonska, Anglie, Irska atd. Tyto stroje se vyráběly od roku 1963 do roku 1970.

       

                        

V tomto období, z důvodů přeorientování z výroby sériové na výrobu jednoúčelových strojů a přípravků, došlo k poklesu objemu hrubé výroby na 38 mil. Kč. Počet zaměstnanců koncem roku 1965 činil cca 460 lidí. Vlivem náročnosti této nové výroby došlo ke zvýšení stavu technických zaměstnanců, zvláště v konstrukci a technologii, a tím i ke změně struktury stavu zaměstnanců. Bylo zřízeno konstrukční středisko v Praze. V druhém pololetí r. 1965 byl náš národní podnik MEPOL Libice nad Cidlinou začleněn organizačně jako závod do podniku AGROSTROJ JIČÍN.

/ram/První šestiřádkový kultivátor 6-KRX, rok 1965

 

 

 

Struktura výrobní náplně po roce 1965 se postupně přeorientovala na výrobu náhradních dílů k zemědělským strojům a zařízením a zemědělské stroje.

V tomto roce byla do výrobního programu zařazena výroba kultivačních strojů 6-KRX, 6-KRX AP, rotační hrobkovač návěsný 4-HRX a stroje na postřikovací techniku. Byla to /ram/ Poslední šestiřádkový kultivátor 6-KRX, 20.3.1975spolupráce s Dánskou firmou Jensen, která vhodně doplňovala seznam strojů pro sklizeň a pěstování cukrovky. Jejím monopolním výrobcem byl základní závod v Jičíně.

 

 

 

 

  

/ram/Plošný postřikovač PP-600, rok 1967

 

V tomto období se vyráběly další zemědělské stroje: TEK - vyorávač brambor, SOP - obraceč sena, traktorové postřikovače PP-600, PV.1-600, vozíkový benzínový postřikovač PsVB.3-100. Mimo těchto strojů se vyráběla řezačka na kov se seřizovatelným upínacím stolem.

 

 

 

/ram/Postřikovač PV.1-600, rok 1968

 

Postřikovač do vinic a chmelnic PV.1-600. Postřikovač je namontovaný na kultivačním pásovém traktoru, rok výroby 1968. Tento stroj se taktéž vyráběl v kooperaci s Dánskou firmou Jensen.

 

 

 

/ram/Postřikovač PsVB.3-100

 

 

Postřikovač vozíkový benzínový PsVB.3-100 rok výroby 1969-1973

 

 

 

 

/ram/Řezačka na kov

 

 

 

Řezačka na kov se seřizovatelným upínacím stolem, rok 1967

 

 

 

 

Stávající lakovna pro tento druh výroby jak kapacitně, tak po stránce zdravotní a bezpečnostní, naprosto nevyhovovala. V roce 1966 bylo přikročeno k výstavbě nové, moderní lakovny, která byla 26. 3. 1968 uvedena do provozu. Lakovna splňovala všechny moderní parametry dle ČSN.

V roce 1965 byla průměrná mzda TH pracovníků 1.897 Kčs a u dělnických profesí 1.572 Kčs.

Z důvodu snižující se kapacity zdroje pitné vody a stoupající spotřeby bylo přikročeno k zajištění dalšího zdroje, a to průmyslové vody dodávané do závodu samostatnou vodovodní přípojkou z řeky Cidliny. Tato voda byla používána pro chladicí cirkulační obvody, do kotelny, a hlavně jako zdroj pro požární účely.

V roce 1968 v důsledku stagnace odbytu zemědělských strojů byl závod nucen převzít z části náhradní výrobní program, např. vytyčovací soupravy ZNAK, balicí stroje BTV-1, komorové pece, licí stroje, zařízení pro sváry a skříně TK 300. Tyto podstatné změny bylo možno uskutečnit jedině díky vysoké kvalifikaci zaměstnanců MEPOL, kteří prováděli v dřívějším období výrobu složitých unikátních jednoúčelových strojů, mechanizačních zařízení a speciálních přípravků.

 

V dalším díle se budeme zabývat pro Mepol naprosto zlomovým rozhodnutním o licenční výrobě GUTBROD a začínající éře značky TERRA. Přeji hezké počteníčko a těším se na vaše reakce. Fáfa Šimák, důchodce na vejminku.

Děkujeme za Váš hlas. Řekněte o článku svým přátelům na Facebooku.

Související články