Historie VARI 1969 – cesta k licenci

Zveřejněno: 5. 2. 2017, autor: František Šimák, přečteno: 6 701✕

Mrazy nepolevují, nechce se mi vůbec ven, a tak se pouštím do pro mě nejzajímavější části historie značky. A to hned ze dvou důvodů: Za prvé jsem se na této etapě již jako mladý učeň přímo podílel a za druhé začíná období multifunkčního stavebnicového systému, který doposud považuji za geniální.

Jak jsem již psal v předchozích kapitolách historie, výroba našeho podniku byla orientována především na větší stroje a příslušenství, které bylo potřeba hlavně v zemědělské velkovýrobě a družstvech. Optimistická nálada šedesátých let přinesla nové požadavky trhu a především nové nároky v oblastech, které v období kolektivizace venkova vůbec nebyly důležité. Šedesátá léta přinesla řadu dobrých myšlenek a především začal vznikat nový fenomén trávení volného času, chataření a chalupaření. Zvyšovala se i úroveň vesnice a došlo k podstatné změně potřeb obyvatel na vesnicích a jejich vyžití po práci v družstvech nebo podnicích. Nastupuje trend péče o vlastní zahrady a pozemky, zkrášlování a efektivní využívání pozemků v osobním vlastnictví. Stejně tak jako mechanizace usnadnila a modernizovala práci ve „velkém“ zemědělství, tak i zahrádkáři a drobní chovatelé a pěstitelé již nechtěli sekat kosou nebo rýt rýčem. Nastal však obrovský problém, protože v celém východním bloku do té doby prakticky neexistovala výroba malé zemědělské a zahradní techniky ani její výrobce. Sice existovala omezená možnost nákupu dovozové techniky ze západu, ale cenově byly tyto stroje pro širokou veřejnost nedostupné a i dovážené množství naprosto nestačilo pokrývat požadavky trhu. Centrální plánovači té doby spolu s ministerstvem průmyslu začali hledat moderní koncepci a výrobce, který by byl schopný tento problém vyřešit. Obrátili se proto do SRN na firmu Gutbrod, která v té době byla pojmem a světovou jedničkou. Agrostroj Jičín se svým pobočným závodem Mepol v Libici nad Cidlinou byl pověřen přípravou a zahájením licenční výroby malé mechanizace, která konstrukčně pocházela z rýsovacích prken firmy Gutbrod a jejich schopných techniků a inženýrů v čele s panem Waltrem Gutbrodem mladším. Abychom lépe pochopili současnost, musíme dobře znát minulost, proto si dovolím malou odbočku do historie firmy Gutbrod, která podstatně ovlivnila a nasměrovala náš výrobní závod.

 logo GUTBROD

Trochu z historie firmy GUTBROD.

Zakladatel firmy GUTBROD Wilhelm Gutbrod se narodil 26. 2. 1890 v Gerlingenu u Stuttgartu, Německo, zemřel 9. 8. 1948 v Plochingen am Neckar, Německo. Pan Gutbrod byl vynálezce a podnikatel v oboru dopravních prostředků. Vyvinul množství motocyklů a automobilů, tří a čtyřkolových dodávek a také sekaček a kultivátorů, které se prodávaly pod značkami Standard a Gutbrod.

Ing. Wilhelm Gutbrod založil roku 1926 v Ludwigsburgu společnost Standard Fahrzeugfabrik. První aktivitou společnosti byla výroba motocyklů „Standard“, které si rychle vypracovaly dobrou reputaci na evropských trzích.

Pan Gutbrod měl přece jenom venkovské kořeny a rychle hledal řešení, jak mechanizovat nejnáročnější zemědělskou práci jak pro velké zemědělce, tak i pro malé zahrádkáře. Úkolem je sestrojit jednoduchý, ale efektivní stroj. Byly podepsány dohody se švýcarskou firmou RAPID a v roce 1939 se zrodila motorová sekačka R3. To byl začátek výroby slavných motorových sekaček a také exportu do Francie po druhé světové válce. Jednalo se o sekačky: RR3, poté MF5, U8, U9, ty se vyráběly v padesátých létech.

Po sídle v Ludwigsburgu se firma Standard přestěhovala do Feuerbachu u Stuttgartu, poté do Plochingenu a nakonec v roce 1946 se firma usídlila v Bübingenu, předměstí Saarbrückenu v Sársku, pod názvem „Motostandard GmbH“.

Koncem čtyřicátých let začala firma vyvíjet a vyrábět i motorové kultivátory a nosiče nářadí.

Po Wilhelmově smrti v srpnu 1948 ho střídá v čele firmy jeho syn Walter Gutbrod.

logo TERRAV roce 1956 začíná vývoj systému TERRA. Tato lehká základní jednotka s dvoutaktním motorem, integrovanou odstředivou spojkou a vodicími řídítky, která je schopná pohánět všechny druhy příslušenství, zasáhla široký okruh zákazníků: profesionální pěstitele, školkaře a zahradníky, ale i malé zahrádkáře. Geniální myšlenka byla velmi jednoduchá a pragmatická: jeden motor na všechno, žádný kompromis v jednotlivých agregacích, snadná sestavitelnost a úsporná přeprava a skladování. Tyto požadavky jsou tak nadčasové, že platí prakticky dodnes. V šedesátých létech rostly malé zahrady s trávníkem, které se musely udržovat, což zajišťovalo odbyt motorových sekaček. Od roku 1956 do konce 80. let se vyrobí a prodají statisíce těchto strojů. V tu dobu začal být enormní zájem nejen o sekačky, ale i o stroje pro půdní práce. Na to firma reagovala výrobou malotraktorů a kultivátorů, které firmě zajistily vysoké obraty a zisky.

V roce 1959 se z Motostandard GmbH stává Gutbrod Werke GmbH.

Již od 50. let působí firma i ve Francii. Na začátku šedesátých let koupil Walter Gutbrod firmy Monet-Goyon a Unimeca z města Mâcon a posléze se do tohoto města přestěhovalo i sídlo francouzské pobočky. V roce 1967 se z prodejní společnosti Motostandard stává akciová společnost Gutbrod se sídlem v Mâconu. Úspěch společnosti je takový, že v roce 1970 jsou uvedeny do provozu nové budovy.

Nadále pokračuje prodej strojů Gutbrod (slavná TERRA, malotraktory typu 2500 vybavené průmyslovou verzí motoru z Renaultu 4), výrobky Rex a Super U 70 a U 72 jsou Gutbrodem zrušeny. Současně se začaly vyrábět v Saône et Loire dvoutaktní motory, rotavátory a kartáče „Motoclean“. V roce 1972 si mezinárodní výbor olympijských her v Mnichově vybral firmu Gutbrod jako oficiálního dodavatele zařízení pro údržbu zelených ploch.

V létech 1981-1982 ovšem zažívá Motostandard ve Francii vážnou ekonomickou krizi. Zaměstnanci v Mâconu stávkují a posléze následují personální škrty. Na trh vstupují globální firmy, malopěstitelství na západ od nás již není tolik potřeba, především Walter Gudbrod, který stál v čele firmy skoro 40 let, nemá technicky schopného pokračovatele.

V polovině 80. letech se z Motostandardu stává Somerem Motostandard, firma je nezávislá na Gutbrodu v Německu. Dále ale pokračuje výroba TERRY, rotavátorů a malotraktorů Puma 400, 500, 800 a 900. Počátkem 90. let Somerem ve Francii zaniká a firmu Gutbrod v Německu kupuje americká firma MTD. Ve Francii značkoví prodejci pouze dodávají náhradní díly. V Německu pokračuje výroba multifunkčních rotavátorů G550, G600 a G650 až do roku 2001. Dnes se pod jménem Gutbrod prodávají především sekačky a zahradní traktory sériově vyráběné firmou MTD pro řadu svých značek a kultovní značka Gutbrod se nijak dále nerozviji. Pod křídly nadnárodního koncernu spíše skomírá a její dávná sláva, kvalita a spolehlivost je nahrazena „americkým marketingem“. Po celé Evropě však existují nadšenci, kteří udržují původní výrobky Gutbrodu stále v chodu. Tato komunita uživatelů povyšuje tuto malou techniku na koníček, sběratelství a historické dědictví, které má i zajímavou tržní hodnotou. Konají se srazy, sběratelské burzy a ceny zachovalých či repasovaných původních strojů Gutbrod atakují násobky tehdejších pořizovacích cen.

Tím se náš závod MEPOL Libice nad Cidlinou společně s podnikem Agrostroj Jičín zapisují do historie a stávají se prvními a jedinými výrobci malé zemědělské mechanizace ve východním bloku. Po podepsání licenční smlouvy přichází do našeho závodu první vzorky TERRA systému společně s veškerou dokumentací.

V tehdejší OTS pracovali pan Vondruška a pan Kurka, na nichž bylo, aby dovezené vzorky smontovali a zprovoznili.

Ještě než přišly první vzorky do našeho závodu MEPOL Libice nad Cidlinou, tak byl pan Vondruška vyslán do firmy Gutbrod na školení, aby se seznámil se všemi výrobky systému TERRA, které se budou v Mepolu vyrábět a prodávat.

Jak to tenkrát bylo s licenční smlouvou a se zahájením výroby a jak na tu dobu vzpomínají naši bývalí kolegové, kteří v Mepolu pracovali, si povíme v dalším díle historie VARI.

Děkujeme za Váš hlas. Řekněte o článku svým přátelům na Facebooku.

Související články

Související fotografie