Historie VARI 1912 - 1950

Zveřejněno: 16. 12. 2016, autor: František Šimák, přečteno: 2 736✕

Ve VARI jsem strávil krásných 50 let. S přibývajícími lety a s blížícím se koncem mého působení jsem si říkal, že by bylo hezké sepsat, co se ve VARI za mého působení odehrálo. A že toho bylo opravdu hodně. Nyní v důchodu mám na to čas, dávám tedy dohromady důležitá data a informace včetně obsáhlé obrazové dokumentace. Nakonec jsem však zašel ještě dál, daleko do doby před mým nástupem.

Počátky výroby zemědělské mechanizace se datují do začátku minulého století, historie je tedy delší než sto let. To už vydá na hodně řádků papíru, než aby z toho mohl být jeden článek. Budete tedy moci sledovat celý seriál, ve kterém se dozvíte vše důležité, co se odehrálo od založení až po současnost. Jednotlivé díly se budu v kládat podle toho, jak mě babička pustí od vysavače a plotny k počítači :-)

Roku 1912, na základě živnostenského listu č. 10864 z 19. května, převzal živnost kovářskou a podkovářskou Antonín Jelínek v Pátku u Poděbrad. V mezích živnostenského oprávnění prováděl též opravy a výrobu hospodářských strojů. V následujících letech bylo u této firmy zaměstnáno několik zaměstnanců včetně členů rodiny Antonína Jelínka. V roce 1934 podal syn Josef Jelínek žádost dispens ke zřízení strojního zámečnictví. Tato dispens byla povolena výměrem zemského úřadu čj. 150, odd. 24 ze dne 8. 1. 1938. Již kolem roku 1930, dle zjištění pamětníků, prováděla tato firma výrobu zemědělských strojů (řezačky, krouhačky), které sama vyvinula.

ŘEZAČKA NOVUM-420  PÁTEK r.1934.  ŘEZAČKA NA ŘEPU  r. 1938 
Řezačka píce NOVUM-420
r. 1934 Pátek
Krouhačka na řepu
r. 1938 Pátek

Před tímto obdobím byla vyráběna pouze zařízení usnadňující polní práce rolníkům (plečky, pluhy, válce atd.), a to v určitých mezích. V této době, kolem roku 1930 to byla již továrna, která zaměstnávala jistý počet lidí. Za druhé světové války byla činnost výrobní zakázána pro nedostatek materiálu, avšak trend počtu zaměstnanců byl přesto mírně vzestupný. Činnost továrny pokračovala v oblasti oprav a údržby zemědělských strojů s výrobou potřeb pro zemědělce včetně prací kovářských a podkovářských. 

 VYMĚŘOVÁNÍ 1950

Vyměřování nového závodu v Libici n/C.
r. 1950

Do této doby docházelo pouze k poměrně malým úpravám stávajících objektů. Dne 15. Listopadu 1944 byla zřízena veřejná obchodní společnost s názvem „ Jelínek a spol. “, továrna na hospodářské stroje, Pátek č. 42, pošta Poděbrady (výpis z obchodního rejstříku Obchodního soudu pro Prahu 1, oddíl AL, vložka 276). V poválečných letech, od roku 1945 do roku 1948, vyráběl závod nadále krouhačky na řepu a řezačky na píce a dále se zabýval opravami zemědělských strojů. V tuto dobu objem výroby činil 2-3 mil. Kčs ročně a zaměstnával na tuto činnost kolem 100 zaměstnanců. Výroba se prováděla ve stávajících prostorách v Pátku u Poděbrad. V roce 1947 byla postavena dílna pro obrobnu. Jinak nedošlo v tomto období k jinému podstatnému rozšíření závodu po stavební stránce. K hlavnímu růstu závodu došlo po znárodnění v roce 1948. Stávající výrobní plochy v Pátku u Poděbrad, které se nedaly více rozšiřovat, nestačily potřebám ani požadavkům, které měl závod zajišťovat, a proto bylo přikročeno k výstavbě nového závodu v Libici nad Cidlinou. O tom si ale "povíme" zase příště :-)

Děkujeme za Váš hlas. Řekněte o článku svým přátelům na Facebooku.

Související články