PŮDNÍ PRÁCE

Lehké jako peříčko

Asi každý, kdo pěstuje na zahrádce víc než jen trávu a je současně majitelem VARI stavebnicového systému ví, že k přestavení malotraktoru na rotavátor je potřeba opravdu celého muže. Ne-li dva, když má osazeny kola nejen vnějším, ale i vnitřním závažím. V tomto případě má jedno takto zatížené kolo hmotnost celých 45 kg, cože je pro těžší polní práce, ale i pro dopravu v náročných podmínkách skvělé. Při přestavbě jsou tyto kilogramy malinko na obtíž, jelikož se sundání kola a nasazení ústrojí rotavátoru na osu Globalu stává pro jednoho náročným úkolem. A jelikož rotavátor je ve využití téměř nejčastější nářadí, mnoho lidí uvažovalo, jak si tuto práci ulehčit.

Jde se set... s Vari!

Že Vari umí sázet brambory, to už ví dnes asi každý, kdo ho jen trochu zná. Je to bráno jako jakási samozřejmost, kdy Vari systém obsahuje kompletní portfolio příslušenství na výsadbu, proorávání, ale i sběr této plodiny. Ale že se v minulosti Vari dokázala postarat o výsev obilí a dalších plodin, to už si pamatuje málo kdo.